Łączność radiowa – SOR

Łączność radiowa.

System Komunikacji Radiowej Widnet zwany również Systemem Łączności Radiowej , spełnia w 100% warunki § 6 p. 2 Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. W sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR). Zapewnia łączność radiową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (LPR).

SKR Widnet (SKR-Konsola) został specjalnie zaprojektowany do obsługi Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych ( Przeczytaj więcej o konsoli dyspozytorskiej ). Ten system rekomendujemy dla zapewnia łączności radiowej z:

 • helikopterami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ( Strona główna LPR )
 • zespołami Ratownictwa medycznego (ZRM).

System łączności radiowej – (SKR Widnet) – działa na kanale ogólnopolskim. Może on również pracować na innych kanałach, ale kanał ogólnopolski o częstotliwości 169.000 MHz jest  dedykowany dla LPR. Nasłuch SOR na tym kanale jest obowiązkowy.

Łączność radiowa, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe LPR oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy SOR.

Jak zapewnić łączność radiową SOR – Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z LPR – Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym ?

Temat ten reguluje akt prawny publikowany w Dzienniku Ustaw /2018/ poz 979, tj: Obwieszczenie Ministra zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Do pobrania: >> Pełny tekst rozporządzenia <<

Przeczytaj również:>> Czego potrzebuję aby uruchomić radio na SORze <<

Nasza firma wyposaża stanowisko rejestracji w izbie przyjęć. Jest to nowoczesny środek łączności (Konsolę dyspozytorską). Konsola zapewnia łączność z :

 • zespołami ratownictwa medycznego
 • dyspozytorem medycznym
 • lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego
 • centrum urazowym
 • jednostkami organizacyjnymi szpitala wyspecjalizowanymi w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego
 • kompleksową łączność wewnątrzszpitalną
 • niezależny stały nasłuch na kanale ogólnopolskim.

Wszystkie powyższe funkcjonalności są zintegrowane w jednym łatwym w obsłudze urządzeniu montowanym na stanowisku rejestracji.

Łączność wewnętrzna

System Komunikacji Radiowej – Widnet, standardowo zawiera w sobie system bezprzewodowego przywoływania osób o których mowa w § 13 rozporządzenia. Dzięki niemu masz ciągły kontakt z osobami takimi jak:

 • Ordynator oddziału (lekarz kierujący oddziałem)
 • Pielęgniarka oddziałowa będąca pielęgniarką systemu
 • Lekarze w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału, w tym co najmniej jeden lekarz systemu przebywający stale w oddziale
 • Pielęgniarki lub ratownicy medyczni w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału.

Reasumując:

Nawiązując do powyższego, spełnienie warunków rozporządzenia nie jest trudne. Wymaga ono nieco wiedzy i doświadczenia. Jeśli podejmiesz współpracę z naszą firmą, zadanie to stanie się o wiele łatwiejsze i oczywiście możliwe do zrealizowania w rozsądnym czasie.

Praktyczny opis potrzeb dla SOR