Centralna książka telefoniczna

Centralna książka telefoniczna

Zarządzaj centralnie książką telefoniczną z Twojego komputera. Już od teraz na wszystkich smartfonach w całej organizacji zawsze będzie jednolita i taka sama wszędzie książka telefoniczna. Dzięki centralnemu zarządzaniu książką każdy smartfon będzie miał taki sam zestaw kontaktów. Jeśli jedna osoba używa w firmie różnych smartfonów – zastanie na nich zawsze taki sam zestaw kontaktów.

Jak to działa?

Na komputerze administratora zainstalowana jest aplikacja która pozwala dodawać numery telefonów do bazy, grupować je a następnie wysyłać na dowolny smartfon w firmie. Jeśli dany telefon będzie miał dodaną jakąś grupę (np. Kierownicy), to dodanie numeru telefonu do grupy kierownicy spowoduje że natychmiast wszystkie smartfony będą miały ten numer w swojej książce. To samo dotyczy edycji i usuwania numerów z książki.