Pierwsze uruchomienie

Aby pobrać na swój dysk program "Zdalna Kopia" należy najpierw zarejestrować się w
Centrum Zarządzania Licencjami a następnie kliknąć w przycisk "Kup program".

Po rejestracji w serwisie, możliwe będzie pobranie instalatora programu oraz licencji na jego używtkowanie.


Następnie postępuj w kolejności:

 • Plik licencji zapisz na dysku lokalnym.
 • Uruchom instalatora programu "Zdalna Kopia" i postępuj wg wskazówek instalatora.
 • Uruchom program Zdalna Kopia. Zostaniesz poinformowany, że plik licencji nie istnieje. Naciśnij przycisk "OK". Pokaże się okienko zatytułowane: "Dane licencji". W oknie tym kliknij przycisk "Wczytaj licencję z pliku ... a następnie wskaż pobrany wcześniej z centrum zarządzania licencjami plik "Licencja.xml". Kliknij przycisk "Zapisz". Teraz dla prwawidłwego funkcjonowania programu, zostanie on zamknięty. Kliknij "OK".
 • Uruchom program używając ikonki na Twoim pulpicie. Teraz pojawi się okno konfiguratora. W oknie tym należy wpisać poprawne dane do logowania na serwer uzupełniając w tym celu pola "Nazwa konta" oraz "Hasło". Nazwę konta oraz hasło otrzymasz mailem po rejestracji w Centrum Zarządzania Licencjami.
 • Do pustej jeszce tabeli widocznej w centralnej części okna, dodaj wpisy informujące program jakie ma monitorować katalogi. W tym celu kliknij przycisk "1. Wybierz katalog" i wskaż katalog w którym przechowujesz kopie.
 • Jeśli we wskazanym katalogu pojawiają się kopie zapasowe zawsze o innej nazwie, zadbaj o to aby pole obok wpisu "Archiwizowane pliki zawsze o tej samej nazwie" było puste. Inaczej program zawsze będzie dodawał do nazwy pliku jego datę utworzenia.
 • Wskaż programowi jakiego typu sa Twoje kopie zapasowe uzywając pola "Typ plików". Dla mMedica będzie to ".zip" , dla programu Płatnik będzie to "*.mdb".
  Wybierz "Maksymalną liczbę plików" - parametr ten okeśla ile plików z kopiami ma leżeć na serwerze. Jeśli wybierzesz 3, to na serwerze będą zawsze przechowywane 3 najnowsze kopie zapasowe. Program będzie automatycznie usuwał starsze kopie z serwera. Pamiętaj, że ilość miejsca na twoje dane jest ograniczona do 1GB. Dlatego używaj tego parametru rozsądnie. Dla programu mMedica, nie zaleca się wartości większej niż 5.
 • Teraz kliknij przycisk "2.Dodaj".
 • Powtarzaj te czynności dla dowolnej liczby katalogów.
 • Gdy dodałeś już wszystkie katalogi do monitorowania, sprawdź czy masz załączony internet.
 • Kliknij przycisk "3.Zapisz konfigurację". Jeśli internet jest załączony konfiguracja zostanie zapisana.
 • Teraz możesz kliknąć "Zamknij" konfigurator zostanie zamknięty a program automatycznie monitoruje wskazane przez Ciebie katalogi.
 • Całe menu programu jest dostępne po kliknięci prawym klikiem myszki w ikonkę programu w zasobniku systemowym ( prawy dolny róg monitora ).