Projekt - "Bezpieczeństwo danych w ZOZ"


Jako firma zajmująca się obsługą systemów informatycznych zwróciliśmy uwagę na fakt, że niewielu ze świadczeniodawców cyklicznie i regularnie wykonuje kopie zapasowe. Zauważyliśmy również, że nawet gdy kopie zapasowe są wykonywane, to najczęściej są przechowywane w tym samym miejscu i pomieszczeniu co komputer z danymi. Zapewne każdy z Państwa zdaje sobie sprawę z tego co by było gdyby baza danych która zawiera świadczenia została utracona. Niemożliwe byłoby rozliczenie z NFZ. Niemożliwe było by skorygowanie czegokolwiek co miało miejsce w przeszłości.

Właśnie dlatego postanowiliśmy uruchomić projekt "Bezpieczeństwo danych w ZOZ". Celem projektu było wykonanie takiej aplikacji, aby po jej zainstalowaniu wszelkie czynności związane z przeniesieniem kopii zapasowej w bezpieczne miejsce było zautomatyzowane. Kolejne założenie było związane z bezpieczeństwem. Dane które zostaną zabezpieczone muszą być możliwe do odczytu wyłącznie przez osobę która te dane przesłała nikt więcej - nawet administrator nie może mieć dostępu do tych danych.

Wykorzystaliśmy fakt, że wszyscy świadczeniodawcy wysyłają dane przez internet. Dlatego powstał program, który pracuje w tle ( jest niewidoczny dla innych programów ) i monitoruje zawartość katalogu z kopiami zapasowymi.
W ramach projektu uruchomiliśmy bezpieczny serwer "inetbank.pl", gdzie poprzez szyfrowany protokół SSH, są przesyłane zaszyfrowane i skompresowane dane. Dzięki temu uzyskaliśmy zamierzony cel bezpiecznej kopii zapasowej.

Program umożliwia również pobieranie i deszyfrację danych w razie utraty bazy.
Ze względu na swój uniwersalizm, program może być wykorzystywany do zabezpieczania baz danych programu Płatnik oraz wszystkich innych programów, które swoje kopie zapasowe wykonują w postaci skompresowanego archiwum.

Producent oprogramowania rekomenduje używanie "Zdalnej Kopii" do zabezpieczania danych takich programów jak:

  • mMedica
  • Płatnik
  • Pakiet firmy Insert