Funkcjonalność mMedica PS

Wersja mMedica PS została skonstruowana tak, aby maksymalnie uprościć i przyspieszyć proces rejestracji i rozliczania świadczeń.
Połączenie doświadczeń zdobytych przy produkcji Pakietu Świadczeniodawcy z całkowicie nową konstrukcją ekranów i formularzy wprowadzania danych oraz przemyślany dobór funkcji, zaowocowały powstaniem programu nowoczesnego, a jednocześnie gwarantującego stabilność i ciągłość rozliczeń z NFZ.

mMedica PS to program dla wszystkich, którzy są zobowiązani do rozliczania z funduszem, a jednocześnie nie potrzebują dodatkowych funkcji związanych z obsługą pacjentów.
W wersji PS można ewidencjonować i rozliczać świadczenia bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności dodatkowych, jak np. rejestrowanie pacjenta czy obsługa gabinetu. Dlatego też pracę z tym programem można rozpocząć bez żadnych dodatkowych inwestycji ( np. dodatkowe komputery, budowa sieci czy wymiana sprzętu na nowszy). Ponadto korzystanie z mMedica PS nie wymusza zmiany sposobu pracy przy jednoczesnym otwarciu nowych możliwości wykorzystania programu.Funkcje mMedica PS

Obsługa kartoteki pacjentów:


 • gromadzenie niezbędnych danych pacjenta

 • szybki i skuteczny mechanizm wyszukiwania pacjentów
 • dostęp do wszystkich potrzebnych funkcji z poziomu kartoteki pacjentów
 • Wprowadzanie i modyfikacja danych pacjenta:


  • prosty formularz dopisywania nowego pacjenta

 • ewidencja szczegółowa dokumentów upoważniających (UE, zgoda wójta/burmistrza itp.)
 • wydruk standardowej karty pacjenta
 • wprowadzanie danych za pomocą karty ubezpieczenia zdrowotnego
 • Obsługa deklaracji POZ:


  • wprowadzenie deklaracji na podstawie wskazanej innej deklaracji

 • pojedyncze i grupowe wycofywanie deklaracji POZ
 • grupowe przepisywanie deklaracji POZ
 • grupowe kopiowanie deklaracji POZ pomiędzy listami aktywnymi
 • przegląd historii weryfikacji deklaracji POZ
 • drukowanie deklaracji POZ na podstawie danych zapisanych w systemie
 • Rozliczenia świadczeń i sprawozdawczość rozliczeniowa:


  • import umów

 • eksport listy deklaracji POZ do OW NFZ w obowiązującym formacie danych
 • import wyników weryfikacji deklaracji POZ
 • wprowadzanie i modyfikację danych o rozliczeniach zrealizowanych świadczeń
 • eksport do NFZ danych o zrealizowanych świadczeniach
 • import potwierdzeń do wyeksportowanych danych o zrealizowanych świadczeniach
 • tworzenie sprawozdań rozliczeniowych dla NFZ
 • eksport sprawozdań rozliczeniowych do NFZ
 • import danych potwierdzających z NFZ w zakresie sprawozdań rozliczeniowych
 • półroczne sprawozdania z wykonanych badań diagnostycznych
 • miesięczne sprawozdania ze zrealizowanych porad POZ
 • Obsługa z urządzeń zewnętrznych:


  • jednoczesna współpraca z kilkoma drukarkami

 • obsługa czytników kart chipowych
 • obsługa czytników kodów kreskowych
 • Archiwizacja danych:


  • składowanie i odtwarzanie danych

  Konfiguracja i zarządzanie systemem:


  • tworzenie i zarządzanie harmonogramami pracy

 • zarządzanie personelem medycznym
 • tworzenie struktury organizacyjnej
 • zarządzanie systemem zabezpieczeń i uprawnień
 • wyszukiwanie i łączenie zdublowanych danych pacjentów