Jak dodać użytkownika na serwerze SSH Windows

Jeśli mamy już działający serwer SSH na Widnows, możemy dodawać do niego użytkowników.

Przedstawię po kolei co należy zrobić.

 • Dodać do systemu Windows konto użytkownika. Nazwa konta musi być identyczna z tą jaką podaliśmy jako "Login" w Centrum Zarządzania Licencjami (inetbank.pl). Najlepiej aby hasło również było takie samo jak podane podczas zakupu licencji programu "Zdalna kopia".

  Jeśli chcemy to możemy ukryć konto na ekranie powitalnym oraz w panelu sterowania (będzie widoczne tylko w narzędziach administracyjnych dostępnych tylko dla użytkowników z prawami administratora). W tym celu należy uruchomić rejestr systemowy. Wchodzimy do gałęzi:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList
  i tworzymy wartość DWORD o nazwie takiej samej jak nazwa użytkownika i nadajemy jej wartość 0.

  Aby zalogować się na takie konto trzeba dwa razy wcisnąć Ctrl+Alt+Delete na ekranie powitalnym (Uwaga, wszyscy inni użytkownicy muszą być wylogowani).

  Można też ustawić typ logowania wymuszający wpisanie loginu i hasła.

  (Panel sterowania-Konta użytkowników-zmień sposób logowania... wyłącz "Użyj ekranu powitalnego").
 • Jeżeli zainstalowałeś serwer SSH ze standardowymi ścieżkami, uruchom wiersz poleceń i przejdź do katalogu:

  C:\Program Files\OpenSSH\bin

  Załóżmy teraz, że Nazwa konta jakie dodawałeś brzmi: "Alek". Będąc w katalogu jak powyżej, wykonaj po kolei następującą komendę:

  mkpasswd -l -u Alek >> ..\etc\passwd

 • teraz może być potrzebny restart usługi SSH. Aby to zrobić wejdź do: Start -> Ustawienia -> Panel Sterowania, kliknij "Narzędzia Administracyjne" a następnie "Usługi". Znajdź na liście usługę "OpenSSH Server". Podwójny klik uruchomi okno właściwości. Kliknij przycisk "Zatrzymaj", poczekaj aż usługa zostanie zatrzymana a następnie kliknij przycisk "Uruchom".
  Teraz możesz zamknąć okna z usługami.