Serwer SSH na Windows XP

Serwer SSH

Aby uruchomić oraz skonfigurować serwer SSH dla Windows XP na potrzeby programu "Zdalna Kopia" należy:

 • Pobrać i zainstalować paczkę dostępną w dziale "Do pobrania" (OpenSSH).
 • Dodać do systemu windows konto użytkownika. Nazwa konta musi być identyczna z tą jaką podaliśmy jako "Login" w Centrum Zarządzania Licencjami (inetbank.pl). Najlepiej aby hasło również było takie samo jak podane podczas zakupu licencji programu "Zdalna kopia".

  Jeśli chcemy to możemy ukryć konto na ekranie powitalnym oraz w panelu sterowania (będzie widoczne tylko w narzędziach administracyjnych dostępnych tylko dla użytkowników z prawami administratora). W tym celu należy uruchomić rejestr systemowy. Wchodzimy do gałęzi:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList
  i tworzymy wartość DWORD o nazwie takiej samej jak nazwa użytkownika i nadajemy jej wartość 0.

  Aby zalogować się na takie konto trzeba dwa razy wcisnąć Ctrl+Alt+Delete na ekranie powitalnym (Uwaga, wszyscy inni użytkownicy muszą być wylogowani).

  Można też ustawić typ logowania wymuszający wpisanie loginu i hasła.

  (Panel sterowania-Konta użytkowników-zmień sposób logowania... wyłącz "Użyj ekranu powitalnego").
 • Jeżeli zainstalowałeś serwer SSH ze standardowymi ścieżkami, uruchom wiersz poleceń i przejdź do katalogu:

  C:\Program Files\OpenSSH\bin

  Załóżmy teraz, że Nazwa konta jakie dodawałeś brzmi: "Widnet". Będąc w katalogu jak powyżej, wykonaj po kolei następujące komendy:

  mkgroup -l >> ..\etc\group

  mkpasswd -l -u Widnet >> ..\etc\passwd

 • teraz może być potrzebny restart usługi SSH. Aby to zrobić wejdź do: Start -> Ustawienia -> Panel Sterowania, kliknij "Narzędzia Administracyjne" a następnie "Usługi". Znajdź na liście usługę "OpenSSH Server". Podwójny klik uruchomi okno właściwości. Ustaw w polu "Typ uruchomienia" wartość "Automatyczny", kliknij przycisk "Zastosuj". Jeśli usługa nie jest uruchomiona kliknij przycisk "uruchom". Teraz możesz zamknąć okna z usługami.
 • Udostępnij na zaporze sieciowej port 22 ( na tym porcie nasłuchuje serwer SSH) Jeśli masz standardową zaporę Windows, możesz to zrobić w następujący sposób:

  wejdź do: Start -> Ustawienia -> Panel Sterowania, kliknij "Zapora systemu Windows". Przejdź na zakładkę "Wyjątki", kliknij przycisk "Dodaj port...". W polu "Nazwa" wpisz "OpenSSH" a w polu "Numer portu" koniecznie wpisz "22" (bez cudzysłowia). Następnie kliknij OK i zamknij okna.

  Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, na Twoim komputerze działa od tego momentu serwer SSH.